Goed begeleid kom je verder!

Samen bouwen

Iets maken waar je een ander bij nodig hebt. Een gezamenlijk einddoel voor ogen hebben. Iets tastbaars zoals infrastructuur of een strategie of een werkwijze. Dat is waar samen bouwen mee start. En goed begeleid kom je verder!

Samen werken

Je doel bereiken door te doen. Afgestemd op elkaars kwaliteiten en kunde op een manier die past bij jullie. Terwijl je niet altijd dezelfde belangen hebt. Dat is wat samenwerken zo uitdagend maakt.

Samen leren

Leren gebeurt bewust en onbewust. Samen leren is gericht op bewust stilstaan en reflecteren en oefenen. Om jullie gezamenlijk functioneren te verbeteren. Om gerichter, prettiger en sneller samen te werken aan je doel.

Samen spelen

Lol maken en uitproberen, fouten maken en grenzen opzoeken. Oefenen in het hier en nu. Improviseren. Ontdekken wat er nog meer kan en wat jullie nog meer kunnen. Dat is wat samen spelen zo waardevol maakt!

Als begeleider/facilitator van een bijeenkomst is het mijn taak het proces zo effectief en zo leuk mogelijk te laten verlopen, zodat de deelnemers alleen maar met de inhoud hoeven bezig te zijn en er op het eind een goed resultaat ligt. Een beter en leuker proces leidt namelijk tot een beter resultaat.

Positieve energie en een zekere lichtheid helpen om (veel) verder te komen dan verwacht. Inhoudelijke deskundigheid is in de organisatie over het algemeen wel aanwezig. Het vermogen om die kwaliteiten te verbinden en samen te laten werken is echter schaars en cruciaal om veranderdoelen te realiseren. Ik zorg daarvoor.

De beste veranderaars zijn in staat de complexiteit van een veranderopgave te doorgronden en om te vormen tot een heldere aanpak en actie. Ik kan je daarbij helpen.