DIENSTEN

Facilitator | vergemakkelijker
Als facilitator vergemakkelijk ik het oplossen van problemen, beleidsvorming, innoveren bij teams, organisaties of andere samenwerkingsverbanden. Ik maak samen met de opdrachtgever(s) een ontwerp maak voor (een) bijeenkomst(en) die aan het doelstellingen (inhoud en proces) voldoet. Hiervoor heb ik diverse technieken en werkvormen in mijn bagage. Denk aan brainstormtechnieken, gesprekstechnieken en creatieve technieken. Ik bewaak de focus en werk natuurlijk met de groepsdynamiek. En wat mij betreft mag er ook wat luchtigheid en humor bij!

Mijn specialiteit ligt in het opbouwen van vertrouwen, zodat mensen bereid zijn om uit hun comfort zone te stappen. Juist dat is vaak nodig, omdat bekende aanpakken tot bekende oplossingen leiden. En die hadden we al, toch?!

Samenwerkcoach | accent op de zachte kant
Succesvolle (bouw)projecten vallen of staan met succesvolle samenwerking. Dat is niet het doel, maar wel een belangrijk middel. Zeker als er gewerkt wordt binnen ‘Best Value’ contracten. Of wanneer er wordt gewerkt door de opdrachtnemer en de opdrachtgever in een ‘bouwteam’.

En met dat succesvol samenwerken kan ik helpen. Door bijeenkomsten te ontwerpen en te begeleiden aan het begin van een samenwerkingsverband (Project Start Up). Door vinger aan de pols te houden tussentijds. (Project Follow Ups, intervisie of bouwreflectie). En uiteindelijk om te leren en een project goed af te sluiten door de samenwerking te evalueren.

En soms gaat het toch niet allemaal soepel. En heb je iemand nodig die je wrijving als conflict aanvliegt.  Ook dan kan ik je ook helpen, maar dan in de rol van conflictbemiddelaar/mediator.

Trainer & workshopleider

Vertrouwen
In onze toenemende complexe wereld, kan het moeilijk zijn om de juiste beslissingen te nemen. Veel mensen hebben toegang tot meer informatie dan ze aankunnen. Vertrouwen is een manier om deze complexiteit in het leven te verminderen. Ook bij bouwcontracten gaat het steeds meer van controleren en beheersen van opdrachtnemers naar het loslaten en vertrouwen. Dat is mooi gezegd, maar hoe werkt dat dan? In een interactieve training, samen met een adviseur risicomanagement gaan we op onderzoek hiernaar en bundelen we onze eigen ervaringen met vertrouwen. We gaan aan de slag door de verschillende voorwaarden voor vertrouwen te ervaren en vanuit verschillende disciplines. Zo gaan we dieper in op hoe vertrouwen op jou vakgebied een rol speelt. Doel is dat je, door inzicht in de werking van vertrouwen, de nut en noodzaak ervan herkent en je eigen leerervaringen internaliseert. Hierdoor kun je vertrouwen als instrument inzetten en beschouw je het niet alleen maar als ‘iets’ dat er wél of niet is. 

Improviseren
Hoe maakbaar is onze wereld? Hoeveel kennis en ervaring heb je nodig om in onze complexe wereld met onvoorziene omstandigheden om te kunnen gaan. Teveel. Zonder improvisatietalent red je het niet. En het goede nieuws is: je kunt het leren. Als je goed kunt improviseren vergroot je je comfortzone, kun je sneller en flexibeler inspelen op je omgeving, je samenwerking verbeteren en je zelfvertrouwen vergroten. En je werk wordt leuker! Durf te ontdekken, durf te falen! Dit alles heeft te maken met vertrouwen en met experimenteren (in kleine stapjes continu verbeteren)

Trainingsacteur
‘Leren door ervaren is’, hierbij mijn motto. Uitproberen, doen, experimenteren en meteen feedback krijgen wat werkt en wat niet. Durf te falen,  want juist daar leer je van! Mijn eigen ervaring met improvisatietheater hebben gemaakt dat ik deze vorm van leren graag inzet. Het effect is direct en geeft inzicht!